ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมรับเงินพิเศษเพิ่มรวม 1,500 บาท

เรียกได้ว่า เป็นข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เพราะล่าสุดเตรียมรับเงินพิเศษเพิ่ม เป็นเงินสำหรับซื้อสินค้าจำเป็น โดยให้เดือนละ 500 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (500 บาท x 3 เดือน = 1,500)

โดยในเฟสบุ๊คเพจ “สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์” ได้โพสต์แจ้งข่าวสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือนตุลาคม 2563 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มรวมจำนวน 1,500 บาท พร้อมแจ้งสิทธิในเดือนตุลาคม 2563 นี้ จะใช้ได้ทั้งหมด 5 สิทธิประกอบด้วย :

  1. วงเงินซื้อสินค้ากับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ จากเดิมคนละ 200-300 บาท เพิ่มเป็นคนละ 700-800 บาท (ตามเกณฑ์รายได้)
  2. วงเงินค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ ให้คนละ 500 บาท
  3. วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ให้คนละ 45 บาท (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง)
  4. เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ครัวเรือนละ 230 บาท กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน แต่กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิได้ในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมด
  5. เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ครัวเรือนละ 100 บาท (ต้องใช้ไม่เกณฑ์ที่กำหนด) หากใช้เกินเกณฑ์ จะต้องจ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

โดยที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19 (ศบศ.) ได้มีมติเห็นชอบ และจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติในวันนี้ (29 กันยายน 2563)


ขอบคุณข้อมูลจาก : เฟสบุ๊ค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

885 Views
Facekhao

Facekhao

ข่าวรอบโลก สาระความรู้ อับเดตตลอดทุกวัน