เปิด 3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการลงทะเบียน “คนละครึ่ง” ชิงสิทธิ์เงิน 3,000 บาท

เปิด 3 ขั้นตอนง่ายๆในการลงทะเบียน โครงการ “คนละครึ่ง” เพื่อชิงสิทธิ์เงิน 3,000 บาท โดยโครงการนี้ ได้เปิดให้เริ่มลงทะเบียนแล้วในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

สืบเนื่องจาก คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 21/2563 ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ

ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง 2 โครงการ ประกอบด้วย :

1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

2. โครงการคนละครึ่ง

โดยมีการเปิดเผยว่า ระบบการลงทะเบียนในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆ มีความพร้อมแล้ว สำหรับการเปิดรับให้ลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

3 ขั้นตอนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ มีดังนี้ :

1. สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

คลิกที่ไปที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ จากนั้นทำตามขั้นตอนที่แสดงบนหน้าจอ โดยจะมีให้กรอกข้อมูลชื่อ-สกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน, วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

2. รอรับข้อความ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน

3. ติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และยืนยันตัวตน

โดยหากท่านดำเนินการครบตามขั้นตอนแล้ว ก็จะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับสิทธิ์ได้

สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 ในช่วงเวลา 06:00 – 23:00 น. ของทุกวัน ซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ์ หรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ ไม่อย่างนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ และจะไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก.

1278 Views
Facekhao

Facekhao

ข่าวรอบโลก สาระความรู้ อับเดตตลอดทุกวัน