บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนตุลาคม เงินเข้าบัญชีแล้ว 2 รายการ กดได้เลย!

รายงานความคืบหน้าล่าสุด 19 ตุลาคม 2563 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ​ผู้​ถือบัต​รสวั​ส​ดิ​การแห่​งรัฐ ​บัตรคน​จน เงินเข้าบัญชีแล้ว สา​มารถก​ดเงิ​นส​ดจา​กว​งเ​งิน​ช่วยเห​ลือไ​ด้ 2 ราย​กา​ร ที่โอ​นเข้าพร้​อม​กันในวันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมีรายการดังนี้ :

– ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน

ผู้ได้รับสิทธิ์ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว โดยถ้าหากบิลค่าน้ำมา ผู้ใช้จำเป็นต้องชำระเงินสดไปก่อน แล้วจากนั้น จะได้รับเงินเข้าบัญชีตามยอดเงินสดที่ได้ชำระไป ในภายหลัง

– ค่าไฟฟรี ไม่เกิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน

ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ผู้ที่ได้รับสิทธิมาตรการค่าไฟฟ้าฟรี คือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย (50 หน่วย)

โดยยอดค่าไฟฟ้า ที่ได้รับสิทธิ ต้องเป็นยอดจากการใช้ไฟฟ้าในระหว่างเดือน ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562

ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จำเป็นต้องชำระยอดค่าไฟฟ้า ให้กับการไฟฟ้าก่อน จึงจะได้รับการโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนกลับให้คืนในภายหลัง ตามจำนวนยอดที่ได้ชำระจริงไปก่อนหน้า.


เรียบเรียง : facekhao.com

ขอบคุณข้อมูลจาก : brighttv / thairath / thebangkokinsight

908 Views
Facekhao

Facekhao

ข่าวรอบโลก สาระความรู้ อับเดตตลอดทุกวัน