พรุ่งนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินเพิ่ม 200 บาท เบี้ยผู้พิการ

วามคืบหน้าล่าสุด เกี่ยวกับเบี้ยผู้พิการ วันนี้ 23 ตุลาคม 2563 เฟสบุ๊คเพจ กลมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department รายงานว่า :

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท/เดือน ให้ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันพรุ่งนี้ 24 ตุลาคม 2563

รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง “นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย” เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

• ผู้พิการอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาท/เดือน (จากเดิม 800 บาท/เดือน)

• ผู้พิการอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาท/เดือน โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 กรมบัญชีกลางได้จ่ายเบี้ยความพิการ เดือนตุลาคม เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิเรียบร้อยแล้ว

• ผู้พิการอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท/เดือนโดยกรมบัญชีกลางจะโอนเข้ากระเป๋า e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2563

ซึ่งผู้มีสิทธิสามารถกดเป็นเงินสด เพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการจำเป็นของผู้พิการ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ”


เรียบเรียง : facekhao.com

ขอบคุณข้อมูลจาก : กลมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

680 Views
Facekhao

Facekhao

ข่าวรอบโลก สาระความรู้ อับเดตตลอดทุกวัน