ข่าวดี เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาท รวมๆได้ 700-800 บาท

สวัสดี ข่าวดีวันนี้ 27 ตุลาคม 2563 เฟสบุ๊คเพจ สำนักข่าวประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้รายงานความคืบหน้า การเพิ่มวงเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 500 บาท เพื่อช่วยเหลือ ค่าใช้จ่าย ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

โดยเพิ่มวงเงิน ค่าซื้อสินค้า อุปโภค บริโภค ที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบ เพื่อเกษตรกรรมให้แก่ผู้ถือบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน จำนวน 500 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563

– ผู้ถือบัตรมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับ (300+500) รวมเป็น 800 บาท/เดือน

– ผู้ถือบัตรที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับ (200+500) รวมเป็น 700 บาท/เดือน

โดยเดือนตุลาคม ผู้มีสิทธิจะได้รับวงเงินเพิ่มเติม จำนวน 500 บาท ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 และในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม จะได้รับวงเงินเพิ่มเติมในวันที่ 1 ของเดือน

และขอย้ำว่า วงเงินที่ได้รับ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ การใช้จ่ายดังกล่าวสามารถนำไปใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐที่รับชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) หรือร้านค้าที่รับชำระเงินผ่านแอพฯ ถุงเงินประชารัฐ

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ


เรียบเรียง : facekhao.com

ขอบคุณข้อมูลจากเฟสบุ๊คเพจ : สำนักข่าวประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

675 Views
Facekhao

Facekhao

ข่าวรอบโลก สาระความรู้ อับเดตตลอดทุกวัน