หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท/คน/เดือน

สวัสดีครับ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ทางด้านเฟสบุ๊คเพจ สํานักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้ออกมาเผยรายละเอียดการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 

“หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จ่ายให้กับผู้มีสิทธิในโครงการ 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน

เด็กแรกเกิดที่มาลงทะเบียนตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป เริ่มรับเงินในเดือนที่ลงทะเบียน ไม่ย้อนหลังให้ไปจนถึงเดือนที่เด็กเกิด”

การจายเงินอุดหนุนฯ จ่ายในอัตรา 600 บาทต่อคนต่อเตือน

เด็กแรกเกิดซึ่งเกิดภายในวันที่ดังต่อไปนี้

– วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
– วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
– วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
– วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ลงทะเบียนภายในปีงบประมาณที่เด็กเกิดเริ่มรับเงินตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิดหากลงทะเบียนล่าช้าไม่ตรงตามปีงบประมาณที่เด็กเกิดเริ่มจ่ายเงินนับตั้งแต่เดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์

เด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไปเริ่มจ่ายเงินนับตั้งแต่เดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์จนมีอายุครบ 6 ปี

✅ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ)
✅ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง


www.facekhao.com

1085 Views
Facekhao

Facekhao

ข่าวรอบโลก สาระความรู้ อับเดตตลอดทุกวัน