ดีใจด้วย เกษตรกร! ครม.เคาะประกันราคารายได้ผู้ปลูกข้าวและยางพารา

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว วงเงินรวม 5.1 หมื่นล้านบาท มีผู้ได้ประโยชน์ 1.1 ล้านครัวเรือน

โดยข้าวเปลือก หอมมะลิ ราคาประกันตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตันต่อครัวเรือน

ข้าวเปลือก หอมมะลิ นอกพื้นที่ ราคาประกันตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตันต่อครัวเรือน

ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันตันละ 1,000 บาท ไม่เกิน 30 ตันต่อครัวเรือน

ข้าวเปลือกหอม ปทุมธานี ราคาประกันตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตันต่อครัวเรือน และ ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตันต่อครัวเรือน ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564

ส่วนการประกันรายได้ เกษตรกร ผู้ปลูกยางพารา วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาท มีผู้ได้ประโยชน์ 1.8 ล้านครัวเรือน แบ่งเป็น ยางแผ่นดิบ กิโลกรัมละ 60 บาท, น้ำยางสด กิโลกรัมละ 57 บาท, ยางก้อนถ้วย กิโลกรัมละ 23 บาท รายละไม่เกิน 25 ไร่

โดยให้คนกรีดร้อยละ 40 และเจ้าของสวนร้อยละ 60 ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564


ที่มา : BUGABOO.TV

1478 Views
Facekhao

Facekhao

ข่าวรอบโลก สาระความรู้ อับเดตตลอดทุกวัน