บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนตุลาคม เงินเข้าบัญชีแล้ว 2 รายการ กดได้เลย!

รายงานความคืบหน้าล่าสุด 19 ตุลาคม 2563 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ​ผู้​ถือบัต​รสวั​ส​ดิ​การแห่​งรัฐ ​บัตรคน​จน เงินเข้าบัญชีแล้ว สา​มารถก​ดเงิ​นส​ดจา​กว​งเ​งิน​ช่วยเห​ลือไ​ด้ 2 ราย​กา​ร ที่โอ​นเข้าพร้​อม​กันในวันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา

Read more

ไม่ต้องมีบัญชีกรุงไทย “คนละครึ่ง” ผู้ที่ได้รับ SMS ว่า “ได้รับสิทธิ์” ให้ทำตามนี้

จากกรณีโครงการ “คนละครึ่ง” เปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยนั้น

Read more

เปิด 3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการลงทะเบียน “คนละครึ่ง” ชิงสิทธิ์เงิน 3,000 บาท

เปิด 3 ขั้นตอนง่ายๆในการลงทะเบียน โครงการ “คนละครึ่ง” เพื่อชิงสิทธิ์เงิน 3,000 บาท โดยโครงการนี้ ได้เปิดให้เริ่มลงทะเบียนแล้วในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

Read more